RENTEA, Cornel-Dan (CV)

RENTEA, Cornel-Dan (CV)

cornel.rentea@ulbsibiu.ro

Naţionalitate: română.

 FORMATOR TIC

ACTIVITĂŢILE: A5, A8, A9

TITLUL PROIECTULUI: „e-Mentor: Dezvoltarea de competente si abilitati TIC si Mentorat educational al persoanelor cu dizabilitati, pentru profesori”, ID 140877;

Beneficiar Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu             

Experienţa profesională:   1984-03/1991(inginer inst. proiectare automatizări, gr.III)

03/ 1991-1995 Asistent, 05/ 1995 Sef lucrari, 05/ 2005

Funcţia sau postul ocupat: Conf.  → prezent

Conf .dr. ing .Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth”, Catedra Calculatoare şi Automatizări. Didactice si cercetare stiintifica: „Lucian Blaga” University. Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Inginerie, Catedra de Calculatoare si Automatizari respectiv Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica (2020) Sibiu (România).

Cursuri şi Laboratoare 1995-prezent

Doctor Inginer- Domeniul „Inginerie Electrică”

  • Diploma de inginer – Specializaea ELECTROTEHNICĂ (echivalent Master) – eliberată de Ministerul Învăţământului. Electronica, Electrotehnica, Teoria Sistemelor

Teza „Cercetări privind compensarea regimului electroenergetic deformant”, Universitarea Tehnică Timişoara.

   Diploma de inginer – Specializaea ELECTROTEHNICĂ (echivalent Master) – eliberată de Ministerul Învăţământului.

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite – matematică; – programare în limbaj de nivel înalt;- programare în limbaj de asamblare, Matlab-PLC;

Aptitudini şi competenţe personale – Teoria sistemelor- ingineria reglării automate;- calcul numeric- inventică-Programare structurală.

Permis(e) de conducere: B

Informaţii suplimentare: la cerere

Anexe: 1. copie diplomă doctor

            2. copie diplomă de licenţă

          3. copie diplomă absolvire liceu

            4. copie CI

                                                                                        1.10.2020

                                                                         Conf. dr. ing. Rentea Cornel   

Prob: (2020, 2021, 2022 şi 2023)

The question consultation (2023):

Prob:A (C, TI, ISM)

It gives structural composition  for the system:

» h1=tf(3);h2=tf(4); sys=append(h1,h2) ;Q=[1 -2;2 -1];

» h=connect(sys,Q,[1 2],[1 2]);

  1. Analytical calculation to determine the transfer matrix obtained system interconnection.

  2. Structured interface to Matlab-Simulink, the results obtained.

         Ans:                       u1                            u2

                    y1        -0.27273                   1.09091

                    y2         1.09091                  -0.36364

Prob:B (ISM, TI, C)

It gives structural composition  for the system:

>>h1=tf(-20);h2=tf(4);h3=tf(30);h4=tf(50);sys=append(h1,h2,h3,h4); 

>>Q=[1 4 2;2 0 0;3 1 2;4 2 3];H=connect(sys,Q,1:2,3:4);

Analytical calculation to determine the transfer matrix.

 Ans:

>> syms u1 u2 h1 h2 h3 h4

>> [y1,y2]=solve(‘y1=h3*(h1*(u1+y2+u2*h2)+u2*h2)’,’y2=h4*(y1+h2*u2)’)

y1 =-h3*(h1*u2*h2+h1*u1+h1*h4*u2*h2+u2*h2)/(h3*h1*h4-1)

y2 =-h4*(h3*h1*u2*h2+h3*h1*u1+h3*u2*h2+u2*h2)/(h3*h1*h4-1)

>> H11=subs(y1/u1,u2,0)

H11 =-h3*h1/(h3*h1*h4-1)

>> H12=simplify(subs(y1/u2,u1,0))

H12 =-h3*h2*(h1+h1*h4+1)/(h3*h1*h4-1)

>> H12=subs(y1/u2,u1,0)

H12 =-h3*(h1*u2*h2+h1*h4*u2*h2+u2*h2)/(h3*h1*h4-1)/u2

>> H12=simplify(subs(y1/u2,u1,0))

H12 =-h3*h2*(h1+h1*h4+1)/(h3*h1*h4-1)

>> H21=subs(y2/u1,u2,0)

H21 =-h4*h3*h1/(h3*h1*h4-1)

>> H22=simplify(subs(y2/u2,u1,0))

H22 =-h4*h2*(h3*h1+h3+1)/(h3*h1*h4-1)

>> H=[H11 H12;H21 H22]

H =[      -h3*h1/(h3*h1*h4-1)       -h3*h2*(h1+h1*h4+1)/(h3*h1*h4-1) ]

[ -h4*h3*h1/(h3*h1*h4-1)     -h4*h2*(h3*h1+h3+1)/(h3*h1*h4-1) ]

>> pretty(H)

[             h3 h1                                             h3 h2 (h1 + h1 h4 + 1)    ]

[  –    ––––        –        ––––––––––––  ]

[        h3 h1 h4 – 1                                                h3 h1 h4 – 1              ]

[                                                                                                                 ]

[         h4 h3 h1                                         h4 h2 (h3 h1 + h3 + 1)        ]

[  –  ––––       –         ––––––––––––   ]

[      h3 h1 h4 – 1                                                h3 h1 h4 – 1                ]

>> h1=-20;h2=4;h3=30;h4=50; H11=-h3*h1/(h3*h1*h4-1)

H11 = -0.0200

>> H12=-h3*h2*(h1+h1*h4+1)/(h3*h1*h4-1)

H12 = -4.0759

>> H21=-h4*h3*h1/(h3*h1*h4-1)

H21 = -1.0000

>> H22=-h4*h2*(h3*h1+h3+1)/(h3*h1*h4-1)

H22 = -3.7932

>> H=[H11 H12;H21 H22]

H =   -0.0200   -4.0759

           -1.0000   -3.7932

Teaching

Teaching

  • System Theory (2th year,  Computer  Science, Multimedia  Systems Engineering)

     

„LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU  

(Faculty of Engineering)

Main field of study: Computer Engineering and Information Technology
Specialization: Computer Science and Computer Engineering
Conferred title: Diploma engineer
Duration of studies: 4 years
Form of education: full time
  •  System Control and Automation(3th year, EA,EM)

„LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU (Faculty of Engineering)
Main field of study: Electronic Engineering and Telecomunication
Specialization: Aplied  Electronics
Conferred title: Diploma engineer
Duration of studies: 4 years
Form of education: full time
  • Control System (1nd year, Master in Embedded Systems)

„LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU
Faculty of Engineering
Main field of study: Computer Engineering and Information Technology
Programme title: EMBEDDED SYSTEMS
Study programme: ADVANCED STUDIES MASTER
Duration of studies: 4 semesters/14 weeks per semester/14 hours per week
Form of education: full time
Teaching language: English/Romanian
  • Advanced Control Techniques for Industrial Processes

„LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU      
Faculty of Engineering      
Main field of study: Computer Engineering and Information Technology
Programme title: Computer Engineering in Industrial Applications
Study programme: COMPLEMENTARITY MASTER    
Duration of studies: 4 semesters/14 weeks per semester/16 hours per week
Form of education: full time      
Teaching language: Romanian      

Prob:

The question exam 

It gives structural composition  for the system:

h=ss(connect(append(*),[*],[*],[*]));

  1. Analytical calculation to determine the transfer matrix obtained system interconnection.
  2. Structured interface to Matlab-Simulink, the results obtained.

Curs (1:14) Teoria Sistemelor

Curs 1:

Curs 2:

Curs 3:

Curs 4:

Curs 5:

Curs 6:

Curs 7:

Curs 8:

Curs 9:

Curs 10:

Curs 11:

Curs 12:

Curs 13:

Curs -14 A Complementar-Teoria Sistemelor (*open Curs-14 A